Hem
Om Winnet Halland
NYHETSBREV
Win to Win
Färgat affärsliv
Kalendarium
Kontakt
Länkar
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Laholm
Hylte
Halmstad
Logga in

Länkar


www.jamstalldhetskartan.se  
- en jämförelse om hur jämställd din kommun är. Finns inte din kommun med? Tipsa då kommunledningen om Jämställdhetskartan!


www.jamstalldhetscertifiering.se
- en metod för företag, organisationer och föreningar för jämställdhetsarbete på riktigt!
        
SVT Hallandsnytt har undersökt hur stor andel som är kvinnor i styrelser och i
företagsledningen i halländska företag. Bara 1 av 10 styrelsemedlemmar respektive VD:n i Hallands 20 största företag är kvinnor. I samband med inslaget som sändes på SVT:s Hallandsnytt onsdagen 2 oktober 2013 intervjuades även vår ordförande Anu Majkvist.   Hela inslaget kan du se HÄR


www.tillväxtverket.se


Tillväxtverket är en myndighet för hållbar tillväxt som har till uppgift att stärka regional tillväxt, underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.
Tillväxtverket på Facebook


www.winnet.se

Winnet Sverige arbetar nationellt med att bedriva verksamhet som samordnar och utvecklar regionala och lokala resurscentra samt kvinnliga nätverk. Vårt nätverk är medlem i organisationen.

www.entreprenorskapsforum.se

Forum för småföretagsforskning, FSF, är en stiftelse med uppgift att bygga nätverk mellan forskare vid olika universitet och högskolor inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. De vi vill vara en resurs för svensk småföretagsforskning och för alla som verkar för utveckling av nya och små företag. .


Provided by Webforum