Hem
Om Winnet Halland
NYHETSBREV
Win to Win
Färgat affärsliv
Kalendarium
Kontakt
Länkar
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Laholm
Hylte
Halmstad
Logga in


 OM WINNET HALLAND

Winnet Halland är nätverket för företagsamma kvinnor i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm

Winnet verkar för


• att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
• att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
• att kvinnors och mäns insatser värderas lika
• Synliggöra kvinnors kompetens, drivkrafter och unika förutsättningar.
• Lika förutsättningar i styrelserummen och i arbetslivet. Vi skapar attitydförändringar i samhället. För att vi anser det viktigt att beslut och strategier formas på rätta grunder på alla nivåer.

Winnet arbetar för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara  och för lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande för kvinnor och män samt att en jämn könsfördelning av makt och inflytande sker.


Vi engagerar medlemmar från de lokala nätverken och får på så sätt en spridning i hela länet, ett stärkt nätverkande och ett underifrånperspektiv.


Som medlem i ett lokalt nätverk är du välkommen att delta på aktiviteter som anordnas av Winnet Halland och de andra lokala nätverken i länet.


Winnet Halland som är en paraplyorganisation för de lokala nätverken.


Winnet står för Women in network


och är ett vinnande nätverk. Vi ingår i ett starkt nationellt och internationellt nätverk. VI ingår i WInnet Sverige och Winnet Europe. 


          


Vår verksamhet
finansieras av


Provided by Webforum