Hem
Om Winnet Halland
NYHETSBREV
Win to Win
Färgat affärsliv
Kalendarium
Kontakt
Länkar
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Laholm
Hylte
Halmstad
Logga in


Nyhetsbrev


Nyhetsbrev sommaren 2015


Heja Halland!

Winnet har haft en aktiv vår med möten, utbildningar och events i hela Halland.


Laholms kommun är den första kommunen i Halland som har genomfört jämställdhetskartan! Resultatet presenterades av Winnet Västra Götaland till kommunstyrelsen i början av juni.
De fick med sig ett färdigt förslag till handlingsplan. Nu hoppas vi att flera halländska kommuner följer regeringens riktlinjer om att integrera jämställdhet i sin strategi och tar hjälp av jämställdhetskartan.

Laholms resultat kan du läsa och jämföra på www.jamstalldhetskartan.se


Maud Olofsson besökte Winnet Laholms After Work och berättade sin historia och gav tips till alla företagsamma kvinnor om entreprenörskap, karriär och hur man motar härskartekniker. Mycket uppskattat av våra medlemmar, Maud har haft en viktig roll i organisering och finansiering av Sveriges resurscentra för kvinnor. foto: Ewa Henriksson & Anu Majkvist
  

Winnet Kungsbacka har träffat representanter från riksdagen och kommunledningen. De ville veta mer om vår verksamhet, bland annat www.matchingbanken.se, Winnet Kungsbackas databas för att matcha företag och unga för fler jobb. Även Winnet Varberg har haft besök från riksdagen.

Winnet Hallands lokala styrelser har precis varit på utbildning för en metod att utfärda Jämställdhetscertifiering för halländska företag, organisationer och föreningar. Jämställdhetscertifiering är en helt ny metod, framtagen av Winnet Västra Götaland. Certifieringen kartlägger och synliggör organisationens nuläge utifrån regeringens 4 jämställdhetsmål. Den ger konkreta verktyg för organisationen med jämställdhet som en konkurrensstrategi. Vill ni veta mer, besök www.jamstalldhetscertifiering.se  eller kontakta oss.

Många trappar av nu och tar sommarledighet, men vi planerar för fullt inför vår konferens i Varberg 10 september. Boka i din kalender redan nu, du kommer inte vilja missa detta! Mer info kommer…

En härlig sommar på lika villkor önskar

Anu Majkvist

Ordförande

P.S. Undertecknad är numera ledamot i Winnet Sveriges nationella styrelse, och fortsätter att arbeta för jämställdhet på nationell nivå. Vad vill du ändra på för att skapa lika villkor? Maila mig på anu.majkvist@winnetsverige.se Nyhetsbrev juli 2014Äntligen! Jämställdheten är hett stoff!

På Winnet har vi i så många år arbetat för att synliggöra kvinnor i samhället, näringslivet och yrkeslivet. Vi har blivit både uppskattade, utskrattade, ignorerade och varnade. Men i Supervalåret 2014, står jämställdheten högst upp i agendan hos de flesta partier.

Detta är ett bevis på att folket har sagt ifrån. Utvecklingen har gått för sakta. Idag SKA det vara självklart att ALLA i vårt land har samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller läggning.

Winnet Halland fortsätter att arbeta för att kvinnor och män ska dela lika på makt och resurser i Halland.

Vi har deltagit i Region Hallands arbete för att skapa ny kunskapsplattform och Tillväxtstrategi för kommande år. Det är glädjande att se hur Region Halland aktivt vågar lyfta jämställdheten i deras processer, och ser det som en nödvändig faktor för tillväxt. Ping- alla kommuner i Halland, våga ta utmaningen och lyfta fram lika villkor även i era kommande näringslivsstrategier och tillväxtstrategier.

Jämställdheten är inte en nationell fråga, utan en lika viktig sådan lokalt och personligt.

För att lyfta fram hur kvinnor och män som driver företag beskrivs i media i Halland genomförde Winnet Halland projektet Färgat Affärsliv under våren 2014. Projektet var en populärvetenskaplig undersökning av dramaturgen och jämställdhetsdebattören Elin Amundsen Grinaker. Hon läste och färglade 3 månadsnummer av tidningen Hallands Affärer med blått och rosa, utifrån om texten hade manligt/kvinnligt fokus. Projektet redovisades på en pop up-utställning och föredrag av Elin Grinaker på Komedianten i Varberg den 7 maj 2014. Hon gav oss många insikter om hur vi omedvetet använder olika uttryck för att beskriva kvinnor och män. Mer om projektet och efterföljande sammanfattning av materialet hittar du i menyn under ”Färgat Affärsliv”.

Vi på Winnet Halland fortsätter att njuta av sommaren, och tar nya grepp på jämställdheten i augusti!

 

En riktig solig sommar till alla önskar

Anu Majkvist, ordförande.

P.S. Kolla gärna vår gilla-sida på facebook, http://www.facebook.com/WinnetHalland


Nyhetsbrev oktober 2013

Friska höstvindar blåser i Halland!

 

Efter en vår av planering- och utvecklingsarbete står det äntligen klart att vi har fått finansiering av Tillväxtverket för vårt arbete under 2013-2015. Vi är glada för att äntligen kunna fokusera på att göra skillnad för halländsk jämställdhet.

I slutet av augusti fick vi i Halland besök av vår jämställdhetsminister
Maria Arnholm
. Winnet Halmstads ordförande Elli Kello med flera tillbringade hela dagen med ministern för att diskutera jämställdhet, och dagen avslutades med ett föredrag av ministern, och en nätverksträff för Winnet Halmstad på slottet!

Alla våra lokala nätverk planerar eller har kommit igång med sina höstaktiviteter. Vi kommer även att köra en gemensam aktivitet regionalt, jag kommer att återkomma om detta. Under tiden så deltar Winnet Halland i debatter och konferenser med syfte att synliggöra kvinnors villkor i yrkeslivet och näringslivet. Se även inlägget om intervjun med mig på SVT:s Hallandsnytt.

http://www.svtplay.se/klipp/1502361/fa-kvinnor-i-toppskicket

Vi finns och vi gör skillnad!

Jag märker hur det finns en tydlig ökning i medvetenhet hos regionala politiker och tjänstemän vad som avser jämställdhetsfrågor. Ett gott exempel på detta är att i regionens upphandling om tjänster för företagsrådgivning krävdes en redovisning av det upphandlande företagets erfarenhet av jämställdhet, samt att alla upphandlade företag ska genomgå en utbildning i jämställdhet. Heja Region Halland!

Jag ser fram emot att träffa dig i höstvimlet, kom fram och prata om hur vi skapar tillväxt på lika villkor!

Sköna hösthälsningar

Anu Majkvist

Ordförande

P.S. Passa på och besök Science Park i Halmstad som just nu visar Genusfotografens fotoutställning ”Stötta manligt företagande”. Tankeväckande och så himla bra!

Nyhetsbrev maj – 2013


Vi Finns, Vi Syns och Vi Behövs!

Jag tackar för förtroendet att ha blivit vald till ordförande i Winnet Halland.
Trots att jag har varit en aktiv medlem i Qniv sedan 2010 så känner jag mig som en nybörjare vad som gäller det regionala arbetet inom resurscentra för kvinnor. Ni har varit otroligt hjälpsamma och förstående stöttat mig när jag tagit mina första stapplande steg i mitt nya uppdrag. Tillsammans gör vi stor skillnad!

Winnet Halland fortsätter under 2013 att sprida resultatet av Winnovation 2012, där vi tog tempen på hur kvinnor som driver företag i Halland blir bemötta av aktörer, och hur aktörerna förehåller sig till företagande på lika villkor. Vi har en givande dialog som pågår med Region Halland, Almi Företagspartner och Nyföretagarcentrum där vi ser efter fler möjligheter att samverka när det gäller att synliggöra kvinnors kompetenser och skapa tillväxt på lika villkor.  Exempelvis deltar Winnet Halland i Region Hallands involveringsdag om det framtida regionala utvecklingsarbetet den 4 juni.

Regionalt arbetar vi främst med att påverka attityder, strukturer och skapa medvetenhet och dialog med politiker, tjänstemän och olika aktörer som främjar företagande och arbetsmarknad.

Hos de lokala resurscentra för kvinnor är det fullt med aktiviteter för att engagera och samverka med civilsamhället, det vill säga de människor som bor och verkar i respektive kommun. Vi anordnar nätverksträffar, luncher, after works, workshops, utbildningar och så mycket mer. Gå in på hemsidan för resurscentrat i din kommun för att läsa vad som händer just där. Vill du vara med och synas och påverka? Kontakta det lokala resurscentrat, du behövs!

Vi är en del av de nationella och internationella resurscentra för kvinnor: Winnet Sverige och Winnet Europe. Även där händer det mycket, Winnet Sverige kommer bland annat att medverka på Almedalsveckan.

Vill du boka ett möte med oss för att skapa ett samarbete om tillväxt på lika villkor?

Kontakta mig på halland@winnet.se

 Vi vet vad vi pratar om!

Sommarhälsningar

Anu Majkvist, Ordförande

 

Nyhetsbrev NR 4, 27/12 – 2012

Tack alla som gjorde konferensen Win to Win till ett sprudlande
evenemang, med stor genomslagskraft.
Läs mer om konferensen under "Win to Win" i menyn


Ert deltagande och engagemang gjorde inte bara själva dagen oerhört givande, utan har också gett genklang i vårt fortsatta arbete med att stärka förutsättningarna för ett jämställt företagande i Halland. Win to Win hade hela 105 deltagare, varav inte mindre än 30 representerade olika aktörer inom företagsstart och företagsutveckling.

361 Halländska företagare svarade på vår enkät om hur man upplevt bemötandet från aktörer som NyföretagarCentrum, Almi, banker och 
kommun, när man varit i fas med att starta eller utveckla sitt företag. Några ”heta potatisar” som presen-terades på Win to Win var bl.a. att 68 % av de svarande inte kände till vare sig regionens nyföretagar- eller konsultcheckar och att många inte känner till den rådgivning man kan få.


Detta har hänt – och händer nu


Nu fortsätter det viktiga och spännande arbetet, både lokalt och regionalt, med att påverka och förändra strukturer och skapa strategier för 
att kvinnor och män ska kunna ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Regeringen begär att alla regioner 2015 skall ha en strategi för hur kvinnor och män kan ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Regeringen är mycket tydlig med att kvinnors företagande är absolut nödvändigt för vår tillväxt.

WINNET Sverige arbetar nationellt med en strategisk lobbyverksamhet mot regering och riksdag för att driva dessa frågor. Winnet Halland gör samma sak regionalt och lokalt.

Som en direkt följd av Win to Win och projektet Winnovation, har detta hänt:

• Winnet har deltagit på 2 workshops som Region Halland höll i november, med fokus på jämställdhet och lärande. Efter det finns Winnet 
Halland med som samverkanspartner i arbetet med att ta fram en Regional Utvecklingsstrategi (RUS) som skall vara klar under våren 2013. 

• Representanter från Winnet Halland har inbjudits att medverka på Region Hallands möten runt hur man ska arbeta med kvinnors 
företagande, samt på möten kring energi och miljöfrågor.

• Lokala politiker och näringslivsutvecklare har visat stort intresse för samverkan och öppnat för dialog kring hur de kan stötta oss i vårt fortsatta arbete.


• Alla lokala nätverk kommer att i början på 2013 bjuda in till en kväll där vi delar med oss av hur vi går vidare i vårt arbete, och ger dig möjlighet att vara med och engagera dig samt påverka.

Till dessa träffar kommer även aktörer och politiker om inte hade möjlighet att delta på Win to Win att bjudas in.

• Vi tittar på förutsättningarna för att göra ett årligt återkommande event, liknande Win to Win, med möjlighet för företagare, aktörer och politiker att mötas och samtala kring aktuella ämnen, med fakta och konstruktiv dialog som grund för fortsatt utveckling och samarbete.


Vad vill deltagarna på Win to Win att vi skall jobba vidare med?


I vår webb-enkät som skickades till alla som deltog på konferensen talade ni bl.a. om vilka frågor ni vill att Winnet Halland lyfter fram. Många svarade ungefär så här:


• Jobba med utveckling/utbildning inom företagande samt inom övriga områden. Förmedla och sprida information och kunskap om de ekonomiska stöd som finns att söka vid företagsstart och företagsutveckling.


• Att WINNET fungerar som ett forum/plattform för möten, nätverk, rådgivning och nya metoder och ny kunskap


• Att Winnet Halland skall stå för och förmedla kunskap, goda exempel, vara mentorer, skapa kontakter, verka för brett samarbete inom olika branscher


Ni vill också att konferensen följs upp med

•  Möten och nätverksträffar

•  Arbete och dialog i workshops
•  Fortsatt strukturpåverkan
•  Spridning av Winnet Hallands undersökning i media

Med detta vill vi tacka er alla för ert engagemang! Nu blickar vi framåt och låter förändringens vindar blåsa in det nya året. 


En riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År önskar vi er alla!Nyhetsbrev NR 3, 2/11 – 2012


Vi siktade på en konferens i toppklass.
Av alla tackmail att döma har vi lyckats!


23 Winnetare från norr till söder i vårt avlånga Halland har tillsammans med föreläsare, debattörer och gäster gjort detta möjligt.

Harry Goldman, vd Nyföretagarcentrum Sverige, ville vår publik inte släppa taget om. Han hyllar ”Levebrödsföretagen” som står för ett solitt värde och sin helt egna försörjning.

Carin Holmquist slog fast: ”Det är inget fel på att vara ung och snygg men å andra sidan är det rätt OK att vara gammal och ful också.” Vi har alla ett ansvar för vilka attityder som möter kvinnor respektive män. Det fungerar inte att bemöta alla lika eftersom alla företag och företagare är unika.

Hon tipsade om Genusfotografen www.genusfotografen.se som visar hur man tilltalar och avporträtterar kvinnor som är företagare.

Vår egen Britt-Marie S Torstensson (ordförande Winnet Sverige och Winnet Europe) bad oss suga på karamellen att 80 % av all offentlig finansiering går till de branscher där mäns företagande finns och 20% till de där kvinnorna dominerar. För så är det – män och kvinnor har sin erfarenhet från olika verksamhetsområden i samhället. Och kvinnor startar sina företag i huvudsak inom de branscher man har erfarenhet av och där man ser behov.

Vår egen enkät visar att de som kommer i kontakt med aktörer som Region Halland, Näringslivskontor, ALMI, Nyföretagarcentrum och AF är ganska nöjda med bemötandet även om det finns en hel del synpunkter. Problemet är att två gånger fler av de kvinnor vi intervjuade inte känner till dessa aktörer som är till för att främja företagandet.

Vi lyfter på hatten för näringslivskontoret i Hylte. De sticker ut bland aktörerna i Halland genom att vara entusiastiska till särskilda satsningar på kvinnor som startar och driver företag och söker därför aktivt dialog och samarbete med vårt nätverk. Helt i linje med Regeringens uppdrag till Tillväxtverket att plocka fram en strategi till 2015 för att utveckla kvinnors företagande. ”Det finns pengar att hämta i arbetet med jämställdhet visar modern forskning.”

Nu väntar vi på dokumentationen och resultatet av vår utvärdering av konferensen innan vi tar nästa steg.

Till dess glädjer vi oss åt uppmaningen från två tunga politiker på kommunal och regional nivå. ”Vi gillar det ni gör i Winnet Halland. Säg till oss när ni vill ha hjälp.”

På återhörande
Styrelsen Winnet Halland

gm Anne Andrén
ordförande

Nyhetsbrev NR 2, 27/8 – 2012


Hej alla nätverkare runt om i Halland!

Sommaren går mot sakta men säkert mot sitt slut och livet som nätverkare börjar ta fart igen. Vi ser hur en mängd aktiviteter är på gång under hösten i de lokala nätverken. Gå gärna in de respektive nätverks hemsidor och ta del av dem. Det som jag tycker mest om med Winnet Halland är att, här för vi möjligt att lära känna varandra över kommungränserna. Vem vet kanske vi hittar ny samarbetspartners, gör nya affärer, kommer på nya idéer m.m. Listan kan göras längre med alla möjligheter som finns.

Nätverket Qniv i Varberg vill därför bjuda in er alla nätverkare i Halland till en ”Lyskväll”.
Lördagen den 29 september kl.19.00 träffas vi på Damernas nakenbad i Varberg. Ta med ett ljus eller en marschall och en picknick. När mörkret faller tänder vi våra ljus och tackar för sommaren och hälsar den välkommen åter nästa år. Ni är hjärtligt välkomna att delta i vår Lyskväll!

Vårt projekt Winnovation 2012, med mål att ta temperaturen på jämställdheten för företag som drivs av kvinnor samt kartlägga hur kvinnor som bedriver företag blir bemötta av myndigheter och organisationer, är nu inne i fas 3, sammanställande fasen.
Det innebär att alla frågor till kvinnor som driver företag och alla intervjuer med lokala och regionala aktörer är klara. Det har inkommit 361 svar från kvinnor som driver företag, både inom och utom våra nätverk. Alla dessa svar sammanställs, bearbetas just nu och resultatet kommer att presenteras på vår konferens den 26 oktober på Wapnö slott. Se under vår flik kalendarium

En spännande tid ligger framför oss, vad kommer resultatet av vår undersökning att visa? och hur skall vi tillsammans med främjandegruppen jobba med att få en strukturomvandling med inriktning genusperspektiv?

Kvinnor och män ska starta, driva och utveckla företag på lika villkor. Detta kommer inte att leda till att alla företag och alla företagare är lika. Tvärtom kommer det att leda till en större och fruktbar variation i företagandet och i företagen.” 

 

Winnet Halland kommer att bli en viktig aktör i detta framtida arbete!

Väl mött i sensommaren

Monica Dohsé
Projektledare Winnovation 2012Nyhetsbrev mars 2012 + kallelse Årsmöte

Hej alla härliga nätverkare runt om i Halland!

Här kommer det första nyhetsbrevet för i år från WINNET Halland.
Som de flesta redan vet så har vi nu fått projekt - och verksamhetsfinansiering för 2012. Projektet heter Winnovation 2012 med mål att ta temperaturen på jämställdheten för företag som drivs av kvinnor samt kartlägga hur kvinnor som bedriver företag blir bemötta av myndigheter och organisationer.

Just nu är vi i fas 1, förberedelsefasen, där arbetsgrupper inom projektet jobbar med att skapa enkätfrågor till organisationer, myndigheter och till kvinnor som driver företag. 

I fas 2, genomförandefasen, kommer alla i de olika nätverken runt om i Halland att bli involverade med strukturpåverkan i sina resp. kommuner.

Monica Dohsé, projektledare och Anne Andrén, verksamhetsansvarig reser just nu runt i Halland till de olika nätverkens styrelser och presenterar projektet och kommande arbete. Maila Nyqvist är vår projektekonom och håller koll på plus och minus.

Vår kommentar så här långt – jisses så mycket kompetens vi har i våra nätverk. Så himla kul det ska bli att bygga upp samverkan mellan kommunerna genom mindre grupper med olika kompetensprofiler och marknadsföra oss gemensamt i Halland – med pompa och ståt. Vi blir flera som under våren även lokalt tar namnet WINNET.

Väl mött!

Kallelse årsmöte

Tisdag den 20 mars 2012 kl 18.00- 19.00
Plats: ABF Falkenberg Nygatan 64, Söderbro center


  • Konstituerande Styrelsemöte Tid: 19.00-19.30
  • Årsmöteshandlingar skickas tisdag 6 mars
  • Rösträtt på årsmöte har ordinarie styrelsemedlemmar från våra lokala nätverk.

Välkommen!

Provided by Webforum